“Việt Nam chưa đạt chất lượng trong cải thiện môi trường kinh doanh”

“Việt Nam chưa đạt chất lượng trong cải thiện môi trường kinh doanh”

KIỀU LINH

Theo khảo sát, trong 10 doanh nghiệp hoạt động hiện nay, có đến 6 doanh nghiệp vẫn phải trả chi phí không chính thức...

“Việt Nam chưa đạt chất lượng trong cải thiện môi trường kinh doanh”

Tài sản của Jeff Bezos vượt 143 tỷ USD

Ngọc Trang

Từ đầu năm nay, tài sản của tỷ phú 54 tuổi Jeff Bezos đã tăng hơn 43 tỷ USD...