Xây dựng đế chế gia công túi xa xỉ từ khoản vay 30.000 USD

Xây dựng đế chế gia công túi xa xỉ từ khoản vay 30.000 USD

Ngọc Trang

Sau hơn 30 năm, công ty gia công túi cho các thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới của Kenny Park trở thành một đế chế khổng lồ với doanh thu hơn 900 triệu USD năm ngoái...

Xây dựng đế chế gia công túi xa xỉ từ khoản vay 30.000 USD

Tổng kiểm toán: "Sabeco là vụ việc tiêu biểu doanh nghiệp nội chuyển giá"

KIỀU LINH

Không chỉ các doanh nghiệp FDI mà đến nay có cả nhiều doanh nghiệp nội địa đã có dấu hiệu rõ ràng của việc chuyển giá làm thất thu ngân sách Nhà nước, trong đó có Sabeco...