Xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc giảm 60%

Việt Nam vẫn dẫn đầu về số lượng lao động nhập cảnh Hàn Quốc trong số 15 quốc gia tham gia chương trình EPS...