duancong

  • Bí ẩn đằng sau ông chủ giàu có của Nhật Cường Mobile

    Bí ẩn đằng sau ông chủ giàu có của Nhật Cường Mobile

    - 09/05/2019 17:24 0

    Ông chủ của Nhật Cường Mobile cũng là Giám đốc và người đại diện pháp luật của Nhật Cường Software - đơn vị trúng thầu loạt dự án công về điện tử của Hà Nội gần đây...