duannuocngoai

  • Tình hình đầu tư nước ngoài quý 1/2018 qua các con số

    Tình hình đầu tư nước ngoài quý 1/2018 qua các con số

    - 04/04/2018 15:36 0

    Riêng trong quý 1/2018, vốn thực hiện của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 3,88tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2017...