duanoda

  • Gần 2 tỷ USD vốn ODA vào nông nghiệp

    Gần 2 tỷ USD vốn ODA vào nông nghiệp

    - 04/07/2019 09:00 0

    Rất nhiều nông dân đã được hưởng lợi từ những dự án hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững với nguồn tài chính do quốc tế tài trợ...