Garage ôtô "nghiêng" giúp tiết kiệm diện tích ở Trung Quốc

Phương pháp đỗ nghiêng giúp garage chứa được 40 chiếc xe thay vì 24 chiếc theo cách thông thường...

Đức Anh

08/04/2019 22:05

Một garage ôtô tại Trùng Khánh, Trung Quốc đang đưa vào thử nghiệm hệ thống đỗ xe nghiêng nhằm giúp tiết kiệm diện tích và chứa được nhiều phương tiện hơn.

Video: South China Morning Post.