gdpcanuoc

  • GDP tăng 6,81%, quy mô nền kinh tế vượt 220 tỷ USD

    GDP tăng 6,81%, quy mô nền kinh tế vượt 220 tỷ USD

    - 27/12/2017 16:05 0

    GDP năm 2017 tăng cao nhất kể từ 2011 trở lại đây. Quy mô nền kinh tế năm 2017 theo giá hiện hành đạt 5.007,9 nghìn tỷ đồng, tương ứng hơn 220 tỷ USD...