Đầu tư 2 triệu USD sản xuất bột nhang

Nhà máy sẽ đi vào hoạt động từ tháng 3/2008 và toàn bộ thành phẩm được tiêu thụ tại Nhật Bản và Ấn Độ...

Từ Lương

11/03/2008 10:43

Hợp đồng hợp tác sản xuất bột nhang giữa Sara Việt Nam với hai công ty Jayanti (Ấn Độ), Rogress và I.R (Nhật Bản) vừa được ký kết.

Theo đó, các nhà đầu tư thống nhất sẽ thành lập công ty liên doanh mang tên Jaya – Sara, trong đó Sara Việt Nam chiếm cổ phần chi phối. Công ty liên doanh này sẽ tiến hành thực hiện dự án sản xuất kinh doanh bột nhang với tổng vốn 2 triệu USD tại Quy Nhơn.

Liên doanh này sẽ hoạt động ngay từ tháng 3/2008, tiến hành sản xuất bột nhang theo tiêu chuẩn của Ấn Độ, Nhật Bản sau đó toàn bộ nhang thành phẩm sẽ được bao tiêu tại 2 thị trường là Nhật Bản và Ấn Độ.

Công suất trung bình của nhà máy là 6.000 tấn/năm với mức tăng trưởng sản lượng và quy mô hàng năm dự kiến khoảng 20%.

Công ty Jayanti hiện đang chiếm 50% thị phần ở Ấn Độ.