Quy về một mối nhập khẩu thuốc lá

Liên bộ Thương mại – Công nghiệp vừa ban hành thông tư liên tịch hướng dẫn cụ thể việc nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà...

Thanh Vân

19/01/2007 09:32

Liên bộ Thương mại – Công nghiệp vừa ban hành thông tư liên tịch hướng dẫn cụ thể việc nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà.

Theo đó, sản phẩm thuốc lá điếu, xì gà không còn là mặt hàng cấm nhập khẩu nữa, song chỉ có doanh nghiệp Nhà nước mới được phép nhập khẩu.

Cụ thể, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) được chỉ định là đầu mối duy nhất nhập khẩu thuốc lá điều, xì gà trong thời hạn 3 năm kể từ khi thông tư này có hiệu lực.

Trong thời gian thực hiện, Liên bộ Thương mại - Công nghiệp sẽ phối hợp để xem xét và đánh giá để có thể gia hạn thời hạn nhập khẩu của Vinataba, bổ sung các doanh nghiệp Nhà nước tham gia nhập khẩu mặt hàng này.

Bên cạnh đó, Liên bộ cũng sẽ có biện pháp xử lý những trường hợp vi phạm đồng thời quản lý tình hình nhập khẩu và tiêu thụ thuốc lá điếu, xì gà hàng năm theo quý.