giaulaitygia

  • EVN lên tiếng việc 'né thuế', giấu lãi tỷ giá gần 5.000 tỷ

    EVN lên tiếng việc 'né thuế', giấu lãi tỷ giá gần 5.000 tỷ

    - 28/12/2017 17:53 0

    Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho rằng khoản lãi tỷ giá gần 5.000 tỷ đồng phải do GENCO 1 hạch toán vì đây là lãi phát sinh trong quá trình đầu tư xây dựng Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1...