gtn

  • GTNfoods bị phạt, truy thu thuế hơn 233 triệu đồng

    GTNfoods bị phạt, truy thu thuế hơn 233 triệu đồng

    - 05/09/2018 18:03 0

    Tính đến hết ngày 28/8/2018, tổng số tiền GTNfoods bị truy thu, tiền phạt và tiền nộp chậm là hơn 233 triệu đồng...