hatanggiaothong

  • Hải Phòng sẽ sớm trở thành trung tâm logistics quốc tế

    Hải Phòng sẽ sớm trở thành trung tâm logistics quốc tế

    - 12/07/2019 09:00 0

    Phấn đấu đến năm 2030, Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp phát triển thông minh; trung tâm dịch vụ logistics quốc tế hiện đại...