havantham

  • Quyết định kê biên, xử lý khối tài sản của Hà Văn Thắm

    Quyết định kê biên, xử lý khối tài sản của Hà Văn Thắm

    - 16/08/2018 17:27 0

    Tài sản kê biên, xử lý gồm 68,7 triệu cổ phiếu đứng tên doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo do ông Hà Văn Thắm là chủ doanh nghiệp tại Ocean Group; 3,3 triệu cổ phiếu đứng tên Hà Văn Thắm tại Ocean Group...