handy

  • Bỏ học ở Mỹ tới Hồng Kông lập startup cho thuê điện thoại

    Bỏ học ở Mỹ tới Hồng Kông lập startup cho thuê điện thoại

    - 29/08/2018 13:49 0

    Startup của Terence Kwok phát triển giúp du khách giải quyết nhu cầu liên lạc và lên mạng khi du lịch nước ngoài, thay vì phải chịu các hóa đơn điện thoại khổng lồ...