hanoiplasprintpack

  • Đón cơ hội phát triển ngành nhựa, đóng gói và in ấn

    Đón cơ hội phát triển ngành nhựa, đóng gói và in ấn

    - 24/04/2019 08:06 0

    Sản xuất hàng hóa trong nước phục vụ cho thị trường tại chỗ và xuất khẩu được dự báo sẽ tiếp tục phát triển rất mạnh trong thời gian tới, dẫn đến nhu cầu bao bì sẽ rất lớn...