hesodat

  • Hà Nội điều chỉnh hệ số giá đất cho một số trường hợp

    Hà Nội điều chỉnh hệ số giá đất cho một số trường hợp

    - 22/03/2019 22:22 0

    Hệ số điều chỉnh giá đất sẽ được áp dụng từ ngày 1/1/2019 đến hết ngày 31/12/2019 khi xác định giá cho thuê đất, giá thu tiền sử dụng đất đối với một số trường hợp...