Hết quý 3/2017: TPBank đạt 807 tỷ đồng lợi nhuận

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) công bố báo cáo tài chính quý 3/2017. Theo đó, lợi nhuận trước thuế đạt 807 tỷ đồng, vượt mức kế hoạch lợi nhuận cả năm mà Đại hội cổ đông TPBank đã đề ra...

TPBank kỳ vọng sẽ vượt xa kế hoạch lợi nhuận đã đề ra, đứng trong hàng ngũ các nhà băng có lợi nhuận trên ngàn tỷ năm nay.

Thùy Linh

23/10/2017 15:06

Theo báo cáo, tính đến hết quý 3/2017, sau trích lập dự phòng rủi ro, lợi nhuận của TPBank đạt 807 tỷ đồng, vượt kế hoạch lợi nhuận 780 tỷ đồng đã đề ra cho cả năm 2017. Tổng tài sản của TPBank đạt 114,5 nghìn tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước.

Tăng trưởng tín dụng của TPBank hiện tại đạt 67,056 nghìn tỷ đồng, đạt 97,8% kế hoạch năm và tăng trưởng gần 20%. Chất lượng tín dụng của TPBank được kiểm soát tốt với tỷ lệ nợ xấu dưới 0,8%, trong nhóm ngân hàng có chất lượng tín dụng tốt nhất trên thị trường.

Tổng huy động từ các tổ chức và dân cư của TPBank cũng tăng gần 21% so với đầu năm và đạt gần 95% kế hoạch cả năm.

Trong tháng 10/2017, TPBank công bố quyết định tiếp tục tái bổ nhiệm ông Nguyễn Hưng - Tổng giám đốc lãnh đạo TPBank trong 5 năm tái cơ cấu vào vị trí Tổng giám đốc TPBank trong nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo, đây là tín hiệu tích cực đối với sự nhất quán về định hướng hoạt động của TPBank trong những kế hoạch dài hạn.