hiephoigiayvabotgiayvietnam

  • Ngành giấy nỗ lực thúc đẩy sản xuất

    Ngành giấy nỗ lực thúc đẩy sản xuất

    - 23/05/2018 21:02 0

    Theo đánh giá của Hiệp hội giấy và bột giấy Việt Nam, tình hình sản xuất của ngành giấy trong nước những tháng đầu năm 2018 khá ổn định...