hocongky

  • PV Power có thể vay thêm 29.000 tỷ đồng

    PV Power có thể vay thêm 29.000 tỷ đồng

    - 10/01/2019 11:49 0

    Để đầu tư dự án Nhiệt điện Nhơn Trạch, PV Power được một số ngân hàng trong nước cam kết cho vay 20.000 tỷ, các định chế tài chính nước ngoài có thể thu xếp 300-400 triệu USD...