hocphi

  • Walmart trả tiền học phí cho 1,4 triệu nhân viên

    Walmart trả tiền học phí cho 1,4 triệu nhân viên

    - 01/06/2018 07:36 0

    Walmart kỳ vọng sẽ có 68.000 nhân viên đăng ký tham gia học tới hết năm 2023, theo đó hãng này sẽ phải chi từ 500 triệu USD tới gần 2 tỷ USD ...