hublot

  • Thu giữ gần 3.000 sản phẩm nhái Dior, Hublot, Gucci...

    Thu giữ gần 3.000 sản phẩm nhái Dior, Hublot, Gucci...

    - 05/07/2019 18:52 0

    Quản lý thị trường Hà Nội đã thu giữ số lượng lớn hàng hoá giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Hublot, Dior, Gucci...