kem

  • Công ty Thủy Tạ bị cưỡng chế thuế

    Công ty Thủy Tạ bị cưỡng chế thuế

    - 11/03/2019 20:14 0

    Nguyên nhân dẫn tới việc bị cưỡng chế là do công ty nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thuế...