ketquakiemtoan

  • Ngân sách thất thoát lớn từ đất đai

    Ngân sách thất thoát lớn từ đất đai

    - 09/07/2019 09:00 0

    Kết quả kiểm toán công tác quản lý, sử dụng đất trong năm 2018 cho thấy còn nhiều hạn chế, tiềm ẩn rủi ro lãng phí, thất thoát, tham nhũng...