khaixuan

  • Khối ngoại mua ròng phiên khai Xuân Kỷ Hợi

    Khối ngoại mua ròng phiên khai Xuân Kỷ Hợi

    - 11/02/2019 17:10 0

    Trong khi nhà đầu tư trong nước hoạt động tích cực thì khối ngoại lại tương đối cân bằng...