khinhakinh

  • 20 công ty góp 1/3 tổng lượng khí nhà kính toàn cầu

    20 công ty góp 1/3 tổng lượng khí nhà kính toàn cầu

    - 30/10/2019 14:33 0

    Dẫn đầu là công ty Saudi Aramco của Saudi Arabia với tổng lượng phát thải khí nhà kính từ năm 1965 đến 2017 gấp 6 lần so với lượng khí thải hàng năm của Trung Quốc hiện đại...