khongkhi

  • London ô nhiễm không khí ngang với Bắc Kinh, New Delhi

    London ô nhiễm không khí ngang với Bắc Kinh, New Delhi

    - 27/08/2018 08:48 0

    Nồng độ nitơ điôxit trong không khí tại London ở mức đặc biệt nguy hiểm, chủ yếu từ các phương tiện chạy bằng dầu diesel...