kichbangiadien

  • Bộ Công Thương đang tính giá điện mới

    Bộ Công Thương đang tính giá điện mới

    - 14/11/2017 17:26 0

    Kịch bản điều hành giá điện năm 2017 đang được hoàn thiện, trên cơ sở các phương án đề xuất của EVN...