kienapple

  • Bê bối

    Bê bối "cố tình làm chậm iPhone cũ"

    - 15/01/2018 14:13 0

    Scandal làm chậm iPhone cũ được cho là "cú phốt" ảnh hưởng mạnh nhất đến Apple trong nhiều năm qua...