kientruc

  • Bộ Xây dựng bác quy hoạch công trình 70 tầng ở Ga Hà Nội

    Bộ Xây dựng bác quy hoạch công trình 70 tầng ở Ga Hà Nội

    - 21/12/2017 13:15 0

    Bộ Xây dựng cho rằng công trình cao tầng từ 40-70 tầng ở Hà Nội tác động lớn về giao thông, không gian kiến trúc và cảnh quan đô thị với khu vực Ga Hà Nội...