Kim Long Nam và những mục tiêu trên thị trường địa ốc

Kim Long Nam Group đi tiên phong trong việc mở đường, xây dựng một lối đi mới và bền vững cho thị trường bất động sản Việt Nam...

Phối cảnh dự án Kim Long City Liên Chiểu.

Tiến Hải

08/01/2018 10:03

undefined - Ảnh 1.