kinhtetuanhoan

  • Kiến tạo tương lai từ nền kinh tế tuần hoàn

    Kiến tạo tương lai từ nền kinh tế tuần hoàn

    - 12/07/2018 16:20 0

    Phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn với trọng tâm là tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên và quản lý chất thải hiệu quả đang được nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam quan tâm ...