Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa 14

09:02 - Thứ Hai, 1/8/2016
MINH ĐỨC

Báo cáo thừa nhận xử lý nợ xấu chưa thực chất, nhưng thiếu đi tỷ lệ mức độ cụ thể...

"Ông Võ Kim Cự sẽ không có trong đoàn giám sát Formosa”

NGUYÊN VŨ

Uỷ ban Kinh tế sẽ phân công, đoàn giám sát Formosa chắc chắn không có ông Võ Kim Cự để đảm bảo khách quan, Tổng thư ký Quốc hội trả lời...