Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 14

11:05 - Thứ Tư, 23/11/2016