Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14

00:59 - Thứ Năm, 22/6/2017