Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 13

Chủ tịch Quốc hội lưu ý các vấn đề lớn tại kỳ họp sắp tới

Nguyễn Lê

Ngày 1/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã gửi thư đến các vị đại biểu Quốc hội...

Quản chặt thông tin liên quan đến lấy phiếu tín nhiệm

Nguyễn Lê

Chủ tịch Quốc hội gửi thư đến thường trực hội đồng nhân dân các cấp về việc lấy phiếu tín nhiệm...