lamnghiep

  • Thu gần 30 tỷ USD từ xuất khẩu nông lâm thuỷ sản 9 tháng

    Thu gần 30 tỷ USD từ xuất khẩu nông lâm thuỷ sản 9 tháng

    - 28/09/2018 15:37 0

    Theo số liệu thống kê mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tháng 9, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thuỷ sản ước đạt 3,37 tỷ USD...