Tag: #lamphat

  • Ai nuôi Nhà nước?

    Ai nuôi Nhà nước?

    - 10/06/2009 15:58 0

    Thử làm một cuộc thăm dò ở nước ta xem bao nhiêu phần trăm công dân biết rằng Nhà nước do mình nuôi bằng thuế?...