lanchiem

  • Tp.HCM tổng kiểm tra 101 dự án ven sông Sài Gòn

    Tp.HCM tổng kiểm tra 101 dự án ven sông Sài Gòn

    - 18/12/2019 17:07 0

    Mục đích xử nghiêm các hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng hành lang trên bờ sông, kênh, rạch thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh...