linhvuc

  • Tình hình thành lập doanh nghiệp tháng 1/2019 qua các con số

    Tình hình thành lập doanh nghiệp tháng 1/2019 qua các con số

    - 02/02/2019 19:17 0

    Trong tháng 1/2019, cả nước có 10.079 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 7% nhưng số vốn đăng ký lại tăng 53,5% so với cùng kỳ và đạt 151.117 tỷ đồng...