lpi

  • Logistics chưa theo kịp thương mại điện tử

    Logistics chưa theo kịp thương mại điện tử

    - 09/02/2019 18:14 0

    Tỷ lệ chi phí logistics trên GDP của Việt Nam chiếm đến 20,9%, cao hơn nhiều so với các nước trong khu vực như Trung Quốc, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Singapore...