markzuckberg

  • Tỷ phú nào mất nhiều tiền nhất trong năm 2018?

    Tỷ phú nào mất nhiều tiền nhất trong năm 2018?

    - 23/12/2018 10:00 0

    Trải qua một năm đầy bê bối của Facebook, CEO Mark Zuckerbuck chịu thiệt hại nặng khi tài sản giảm gần 19 tỷ USD ...