masannutriscience

  • Giá cổ phiếu Masan tăng hơn 23% sau khi chạm đáy 7 tháng

    Giá cổ phiếu Masan tăng hơn 23% sau khi chạm đáy 7 tháng

    - 15/08/2018 16:30 0

    Nhìn chung trong 1 tháng trở lại đây, cổ phiếu Masan đã gây chú ý khi có tới 13 phiên tăng giá, 6 phiên giữ giá và chỉ có 3 phiên giảm nhẹ...