menhgia1000franc

  • Thụy Sĩ phát hành đồng 1.000 Franc mới

    Thụy Sĩ phát hành đồng 1.000 Franc mới

    - 06/03/2019 16:11 0

    Bất chấp xu hướng không dùng tiền mặt ở nhiều nước trên thế giới, Thụy Sĩ vẫn phát hành mới đồng tiền mệnh giá lớn...