MobiFone đặt mục tiêu lợi nhuận tăng gần 9% trong 2018

Năm 2018, MobiFone tiếp tục chiến lược tập trung đầu tư phủ sóng 3G, 4G...

Như vậy, mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2018 của nhà mạng MobiFone đã tăng tới 36,07% so với kế hoạch và 35,2% so với thực hiện của năm 2017.

Thủy Diệu

10/04/2018 15:57

Tổng công ty Viễn thông MobiFone vừa công bố dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 với mức lợi nhuận tăng 8,85%.

Kế hoạch này đã được MobiFone trình và đang chờ Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt.

Cụ thể, về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, MobiFone đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu là 51.800 tỷ đồng, doanh thu hợp nhất là 47.400, doanh thu công ty mẹ 42.300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ là 6.084 tỷ đồng.

MobiFone cho biết, năm 2018, thị trường viễn thông tại Việt Nam được dự báo tăng trưởng chậm lại, duy trì ở mức 3-5%, thị trường bán lẻ thiết bị viễn thông cạnh tranh mạnh với sự tham gia của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, lĩnh vực kinh doanh truyền hình truyền thống có xu hướng suy giảm mạnh.

Đối với hoạt động đầu tư, MobiFone cho biết, 2017 là năm có khối lượng đầu tư cao trong các năm gần đây, trong đó MobiFone đã hoàn thành giải ngân là 7.643 tỷ đồng trong tổng số 10.176 tỷ đồng kế hoạch của năm 2017.

Trong năm 2017, MobiFone đã đưa vào phát sóng mới hơn 5.000 trạm 3G và hơn 4.000 trạm 3G, đáp ứng lưu lượng thuê bao data tăng trưởng mạnh.

Còn năm 2018, MobiFone tiếp tục chiến lược đầu tư phát triển theo hướng định hướng của Tổng công ty, là sẽ tập trung đầu tư phủ sóng 3G, 4G nhằm mở rộng vùng phủ đến các khu vực vùng sâu vùng xa, biển đảo, hướng tới mục tiêu phủ sóng toàn quốc. Dự kiến trong năm nay nhà mạng này sẽ đầu tư thêm khoảng 3.000 trạm 3G và 7.500 trạm 4G.