moc

  • VCBS: VN-Index sẽ chinh phục mốc 1.050 điểm cuối 2019

    VCBS: VN-Index sẽ chinh phục mốc 1.050 điểm cuối 2019

    - 23/07/2019 15:04 0

    Quý 3, VN-Index chưa có nhiều động lực tăng giá song VCBS cho rằng năm 2019 rổ chỉ số này có thể chinh phục mốc 1.050 điểm...