Năm 2018, VSD cấp mã giao dịch chứng khoán cho 5.537 nhà đầu tư ngoại

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp mã số giao dịch chứng khoán trong quý 4 và cả năm 2018...

Trong quý 4 vừa qua, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 833 nhà đầu tư nước ngoài – trong đó, có 137 tổ chức và 696 cá nhân.

Hà Anh

11/01/2019 15:00

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp mã số giao dịch chứng khoán trong quý 4 và cả năm 2018.

Theo đó, trong quý 4 vừa qua, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 833 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 137 tổ chức và 696 cá nhân. Đồng thời, hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 10 nhà đầu tư nước ngoài – trong đó, có 9 tổ chức và 01 cá nhân.

Tính đến ngày 31/12/2018, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 5.537 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 565 tổ chức và 4.972 cá nhân, hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 39 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 26 tổ chức và 13 cá nhân.

Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán là 29.004 mã - trong đó, có 4.089 tổ chức và 24.915 cá nhân.