Số hóa dịch vụ ngân hàng: Cơ hội sống còn

Số hóa dịch vụ ngân hàng: Cơ hội sống còn

Ngô Hải – Hồng Vinh

Nếu có thể, các ngân hàng cần xây dựng quan hệ đối tác công nghệ, đầu tư vào các lĩnh vực mới và quan sát tận dụng cơ hội liên quan tới 4.0...

Số hóa dịch vụ ngân hàng: Cơ hội sống còn

Lợi nhuận ngân hàng 2017: “Ăn trông nồi, ngồi trông hướng”

Minh Đức

Lợi nhuận ngân hàng vẫn trông trước ngó sau trong một năm hứa hẹn nhiều kỷ lục...