nganhgao

  • Cổ phiếu ngành gạo

    Cổ phiếu ngành gạo "vô cảm" với sức tăng xuất khẩu

    - 02/02/2018 12:10 0

    Xuất khẩu gạo ngay đầu năm 2018 ghi nhận tăng cả về sản lượng và giá trị. Tuy nhiên, thông tin này dường như không tác động gì đến cổ phiếu ngành gạo trên sàn...