"Ngành khoa học công nghệ phải xóa bệnh thành tích"

Thủ tướng cho rằng, việc phát triển khoa học công nghệ chưa thực sự gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội...

Thủ tướng cho rằng, khoa học công nghệ phải góp phần chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế, nhất là những mô hình hiện có năng suất thấp trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam.

Bảo Quyên

10/01/2018 08:50

"Tôi lưu ý cán bộ khoa học công nghệ phải là những người có phẩm chất đạo đức tốt, cùng với đó là phải có cơ chế thoáng trong ngành. Bộ cũng phải khắc phục bệnh thành tích trong khoa học công nghệ, bệnh không thiết thực, không vào cuộc sống".

Chỉ đạo trên được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra tại hội nghị tổng kết hoạt động khoa học công nghệ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức ngày 9/1.

Phát biểu tại hội nghị, đánh giá cao những thành quả của ngành trong năm qua, trong đó đáng kể nhất là có hơn 900 dự án khởi nghiệp được ươm tạo với 300 sản phẩm khởi nghiệp đã được kết nối đến với cộng đồng và các quỹ đầu tư. Số lượng các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tăng nhanh với hơn 3.000 doanh nghiệp; hoàn thiện mạng truyền thông di động 4G, phát triển xa lộ thông tin; phát triển Hệ tri thức Việt số hoá kết nối, chia sẻ hệ dữ liệu mở…

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ ra một số mặt tồn tại, bất cập như thị trường khoa học công nghệ phát triển còn chậm. Kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ chưa được ứng dụng nhiều trong sản xuất, kinh doanh; chưa có nhiều sản phẩm  được thương mại hóa.

Đáng chú ý, việc phát triển khoa học công nghệ chưa thực sự gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Doanh nghiệp chưa trở thành trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia. Chưa huy động được nhiều nguồn lực xã hội đầu tư cho hoạt động khoa học công nghệ. Cơ chế tài chính còn bất hợp lý, ràng buộc sự phát triển…

Định hướng phát triển cho ngành trong thời tới, Thủ tướng nhấn mạnh 4 trụ cột lớn cần đổi mới, 3 đột phá cần tập trung và 5 lưu ý cần rà soát để triển khai hiệu quả hơn.

Trong đó nhấn mạnh, khoa học công nghệ phải góp phần chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế, nhất là những mô hình hiện có năng suất thấp trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam.

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo mạnh mẽ hơn nữa khi số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo còn ít. Phong trào khởi nghiệp sáng tạo mới bước đầu, chỉ tập trung ở đô thị lớn.

Nêu 3 đột phá cần tập trung, Thủ tướng chỉ ra trước hết phải đột phá về thể chế, chính sách, trong đó cần xóa bỏ tư duy hành chính hóa, quy hoạch hóa và tư duy thành lập mới tổ chức phải theo quy hoạch…

"Cuối cùng con người là quan trọng nhất. Phải làm sao trí thức ủng hộ mình để phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc", Thủ tướng bày tỏ.

Cùng với 4 trụ cột, 3 đột phá, Thủ tướng nêu ra 5 lưu ý cần rà soát, triển khai hiệu quả. Trong đó có yêu cầu chủ động phát triển cơ sở hạ tầng khoa học công nghệ theo hướng hiện đại, đồng bộ, trong đó có các khu công nghệ cao phải làm thành công trong năm 2018 và các năm tiếp theo để bắt nhịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0...